Circula w Nowym Jorku

Design

Circula została z sukcesem zaprezentowana w Nowym Jorku - najpierw podczas tygodnia designu NYC x Design na międzynarodowych targach meblowych ICFF na Manhattanie, by następnie znaleźć się jako permanentna ekspozycja w tętniącym artystycznym życiem Industry City na Brooklynie. Tam, od maja tego roku, można oglądać i doświadczać instalacji łączącej zieleń i postindustrialny kontekst architektoniczny z dwoma Circulami w jej centrum. Obiekty doskonale wpisały się nie tylko w architekturę, lecz także w program tego miejsca oferując przestrzeń do odpoczynku, integracji, a także niespodziewanych spotkań i nawiązywania nowych relacji.

Circula oryginalnie powstała jako eksperymentalne rozwiązanie mające na celu wzmocnienie więzi międzyludzkich, nadwyrężonych w świecie zdominowanym przez technologię i ograniczenia spowodowane koniecznością izolacji społecznej. Promuje ona idee zrównoważonego rozwoju i gospodarki cyrkularnej, opowiadając się za ekologicznym i skoncentrowanym na człowieku podejściem do projektowania. Koncepcja rozwinięta została w oparciu o założenia skupione wokół inicjatywy ECO Solidarity prowadzonej wspólnie z Polskim Instytutem Kultury w Nowym Jorku.

Dzięki temu, że Circula jest materialnym obiektem, idee, które są w niej urzeczywistnione, mogą podróżować. Jako przedmiot symboliczny znajdujący się w różnych przestrzeniach publicznych, a także instytucjach kultury przyczynia się do popularyzowania zarówno idei bycia razem, tworzenia kultury spotkań i przeciwdziałania kryzysowi samotności, jak i poszukiwania nowych sposobów zrównoważonej produkcji.

Circula to projekt o rosnącym znaczeniu kulturowym, czego efektem była ekspozycja w bezpośrednim sąsiedztwie Białego Domu. W przestrzeni Murrow Park w Waszyngtonie - ze względu na kontekst społeczny i kulturowy - służyła jako symbol budowania więzi w społecznościach skonfliktowanych przez podziały rasowe i społeczne, dodatkowo zatomizowanych po doświadczeniach izolacji społecznej. W Waszyngtonie, tak jak w Nowym Jorku, znalazły się dwie wersje Circuli - plastikowa i drewniana - ponieważ każda z nich "opowiada" o innych bolączkach środowiskowych. Plastikowa zwraca uwagę na problem zaśmiecenia planety, lądów i mórz plastikiem oraz na konieczność szukania możliwości przetwarzania tych odpadów w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju - buduje świadomość tego, czym są odpowiedzialna konsumpcja i oczyszczanie świata przez wykorzystanie odpadów jako materiałów w procesie produkcji. Drewniana Circula to natomiast opowieść o projektowaniu bliżej natury przy wykorzystaniu rezylientnych, szybko rosnących gatunków drewna, pozwalających na zamknięcie cyklu biologicznego. Ta wersja, naturalnie wybarwiona na kolor "solidarity red" - symbolicznie celebrowała 40. rocznicę powstania NSZZ "Solidarność" i miała za zadanie scalić wspólnotę oraz odbudować solidarność społeczną USA.